UNESCO khởi động dạy hòa đồng trong trường học

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 18/1, tại thủ đô Paris (Pháp), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cùng với các đối tác Mỹ và Brazil đã khởi động dự án "Dạy sự tôn trọng mọi người trong các trường học,” nhằm giáo dục lối sống hòa đồng, khích lệ lòng khoan dung, chống phân biệt chủng tộc và sắc tộc.

Đại diện các chính phủ, các chuyên gia và nhà giáo dục trên khắp thế giới tham dự buổi lễ khởi động dự án. Đây cũng là sáng kiến mới nhất của UNESCO nhằm tôn vinh các giá trị nhân văn của nhân loại.

Dự án này kéo dài 3 năm với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ tập trung phát triển luật pháp, chính sách và chương trình giảng dạy như là những thành tố giáo dục lòng khoan dung và nhận dạng các thực tiễn tốt nhất trong lĩnh vực này trên thế giới. Giai đoạn 2 sẽ phát triển các nguồn lực giáo dục và chương trình giảng dạy, trước hết được thử nghiệm ở một số nước và sau đó nhân rộng trên toàn cầu.

UNESCO sẽ cung cấp sách giáo khoa cũng như các công cụ thực tiễn trong quá trình triển khai dự án. Qua dự án này, UNESCO muốn nhấn mạnh vai trò then chốt của các trường học trong giáo dục con người lối sống hòa đồng, khoan dung và chống phân biệt chủng tộc.

Nhóm các chuyên gia toàn cầu gồm các chuyên gia về chống phân biệt chủng tộc, giáo dục lòng khoan dung và quyền con người sẽ được UNESCO thành lập để giúp thúc đẩy dự án.

Hai diễn đàn trực tuyến, gồm diễn đàn dành cho các chuyên gia giáo dục và diễn đàn cho thanh thiếu niên, được thiết lập để giúp người tham gia chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả dự án./.