Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội đã ban hành văn bản về tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình Led.

Đây là mô hình tuyên truyền phổ biến pháp luật mới qua video (bằng hình thức infographic) để tuyên truyền qua thiết bị điện tử lắp đặt tại thang máy trong các tòa nhà chung cư theo mô hình “Cầu thang pháp luật” hoặc màn hình Led trên địa bàn Thành phố.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP đã xây dựng 11 video gồm các nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, pháp luật giao thông, an toàn thực phẩm, ứng xử khi tham gia môi trường mạng, phòng, chống tác hại của rượu bia...

Mô hình “Cầu thang pháp luật” tuyên truyền, hướng dẫn người dân về cách phòng ngừa dịch Covid-19 tại chung cư Imperia Garden (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) 

Nội dung xây dựng vi deo tuyên truyền dựa trên cơ sở pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực. Để tuyên truyền nội dung của các video, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP đề nghị: Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, chỉ đạo các doanh nghiệp hiện đang thực hiện việc quảng cáo qua thang máy trong các tòa nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội thực hiện việc tuyên truyền các infographic qua thiết bị điện tử lắp đặt tại thang máy trong các tòa nhà chung cư.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Trung tâm quản lý và Điều hành giao thông đô thị thực hiện việc tuyên truyền các video qua màn hình Led thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông Vận tải. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tuyên truyền nội dung của các video qua thiết bị điện tử lắp đặt tại thang máy trong các tòa nhà chung cư trên địa bàn có tòa chung cư lắp đặt thiết bị điện tử; Tuyên truyền trên các thiết bị điện tử, màn hình Led (nếu có) và các hình thức phù hợp khác để tuyên truyền rộng rãi đối với người dân.

Trước đó, trong năm 2020, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo thí điểm mô hình “Cầu thang pháp luật” bằng hình thức tuyên truyền qua video với các thông tin, hình ảnh sinh động tại quận Cầu Giấy, Thanh Xuân. Kết quả bước đầu cho thấy, mô hình này triển khai rất phù hợp tại khu chung cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP đánh giá, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần tích cực thay đổi hành vi, nhận thức của người dân, tạo thành phong trào tuân thủ nghiêm pháp luật của tổ chức và cá nhân trên địa bàn TP. Do đó, trong năm 2021, chúng ta phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, có các giải pháp, giảm hội họp, hội nghị, tránh tập trung đông người. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng hình thức trực tuyến nhiều hơn; tuyên truyền qua báo chí, truyền hình nhiều hơn.