Triển khai Chương trình số 08-CTr/TU:

Ứng Hòa từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sau 1,5 năm triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, chất lượng cuộc sống của người dân có sự thay đổi, thu nhập bình quân đầu người cũng được tăng cao so với giai đoạn trước.

Một số chỉ tiêu đạt cao hơn

Ngày 9/8, Đoàn kiểm tra số 2 Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025”, do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU tại huyện Ứng Hòa.

Đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Trần Oanh.
Đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Trần Oanh.

Trong bối cảnh huyện Ứng Hòa đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt ảnh hưởng đại dịch Covid-19, việc thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU đã đạt được những kết quả trong việc đảm bảo an sinh xã hội, duy trì, cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn cho biết: Trong năm 2021, trong năm 2021, Ứng Hòa có 4.306/4.200 người lao động có việc làm mới, đạt 103% kế hoạch TP giao. 5 tháng đầu năm 2022 toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 2.546/4.200 người lao động, đạt 60,61% kế hoạch.

Huyện đã mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Số người tham gia BHXH bắt buộc là 10.195 người, tỷ lệ lao động tham gia đạt 39% trên lực lượng lao động trong độ tuổi, ước đạt 85% kế hoạch TP giao. Số người tham gia BHTN là 9.198 người, tỷ lệ lao động tham gia đạt 37% trên lực lượng lao động trong độ tuổi, ước đạt 85% kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.330 người, tỉ lệ lao động tham gia đạt 1,86% trên lực lượng lao động trong độ tuổi, ước đạt 55% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm y tế 162.063 người, tỉ lệ bao phủ 91,75% dân số….

Với nhiều giải pháp và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bằng nguồn xã hội hóa của các cấp, huyện Ứng Hòa đã xây, sửa nhà, cho vay vốn, mua phương tiện sản xuất, trong năm 2021 toàn huyện đã giảm 17/14 hộ nghèo đạt 121,4% kế hoạch; số hộ nghèo còn 112 hộ, bằng 0,19%, số hộ cận nghèo con 2.194 hộ, bằng 3,71%. Tính đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện là 54,6 triệu đồng.

Công tác vệ sinh môi trường nông thôn đã được chú trọng, tỉ lệ rác được thu gom xử lý trong ngày tại khu vực nông thôn đạt 100%. Trong năm 2021, toàn huyện có 641 ca hỏa táng, đạt tỉ lệ 54,55%; riêng 5 tháng đầu năm 2022 đã có 260/415 ca, đạt tỉ lệ 63%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Ứng Hòa vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Tỉ lệ người dân được sử dụng nước sạch còn thấp; công tác đầu tư nguồn lực cho cơ sở vật chất trường học, trạm y tế đã xuống cấp chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu giáo dục và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân…

Hết sức quan tâm đến chỉ tiêu liên quan xây dựng nông thôn mới

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU Nguyễn Lan Hương cùng các thành viên trong đoàn ghi nhận huyện Ứng Hòa đã có những cố gắng, nỗ lực rất nhiều để triển khai thực hiện Chương trình 08 với 3 nội dung: An sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU Nguyễn Lan Hương đánh giá huyện Ứng Hòa đã có những chỉ tiêu có chuyển biến tích cực, cao hơn khi chưa triển khai Chương trình số 08. Ảnh: Oanh Trần.
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU Nguyễn Lan Hương đánh giá huyện Ứng Hòa đã có những chỉ tiêu có chuyển biến tích cực, cao hơn khi chưa triển khai Chương trình số 08. Ảnh: Oanh Trần.

Về cơ bản, huyện Ứng Hòa cơ bản hoàn thành chỉ tiêu theo Chương trình 08 của Thành ủy đặt ra và Chương trình 07 của huyện. “Thực sự là có những chỉ tiêu có chuyển biến tích cực, cao hơn khi chúng ta chưa triển khai Chương trình 08. Ví dụ như chỉ tiêu về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, hiện nay Ứng Hòa đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới. Các hoạt động an sinh xã hội, trợ giúp xã hội, chính sách tín dụng rất được quan tâm. Trong bối cảnh khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19 nhưng thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên so với giai đoạn trước; thu ngân sách của huyện cũng tăng...” -  Bà Nguyễn Lan Hương đánh giá. Bên cạnh đó, chất lượng cuộc sống của người dân có sự thay đổi, đây là điều quan trọng nhất  mà chúng ta luôn quan tâm. Nhân dân rất chia sẻ và đồng thuận, đồng hành với cấp ủy, chính quyền trong chương trình này.

Với những khó khăn được lãnh đạo huyện Ứng Hòa nêu ra, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị cần phải đánh giá một cách nghiêm túc về  tiềm năng, lợi thế  thật sự là của mình (tiềm năng về đất, văn hóa, di tích, truyền thống cách mạng, địa chỉ đỏ…) và Nhân dân là trung tâm, chủ thể phát triển của huyện.

Bà Nguyễn Lan Hương cho rằng, với 27 chỉ tiêu của Chương trình số 08 và 14 chỉ tiêu có liên quan của chương trình khác có ảnh hưởng đến đời sống người dân, để giải quyết một cách bền vững thì yếu tố gốc là tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đầu tư về thương mại - dịch vụ, khu điểm công nghiệp. Đồng thời, đề nghị huyện Ứng Hòa rà soát lại toàn bộ 27 chỉ tiêu Chương trình 08, 14 chỉ tiêu khác liên quan; và gắn với xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Huyện cần rõ nhóm chỉ tiêu nào cần phải đầu tư, tập trung thực hiện nhanh hơn, có hiệu quả hơn và thực chất. Đặc biệt là huyện hết sức quan tâm đến những chỉ tiêu liên quan đến xây dựng nông thôn mới và không để nợ chỉ tiêu.

Trưởng đoàn Nguyễn Lan Hương đề nghị Ứng Hòa huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của người dân và DN trên địa bàn với tinh thần quyết tâm cao từ lãnh đạo huyện đến các xã thị trấn để lan tỏa trách nhiệm này đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Huyện thường xuyên giao ban, đánh giá kết quả, kiểm điểm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành của từng cán bộ, theo đúng trách nhiệm thẩm quyền, đề án, chương trình cụ thể gắn với kiểm tra, kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính để tạo sự chuyển biến rõ nét.

Với 7 kiến nghị của huyện Ứng Hòa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU Nguyễn Lan Hương đề nghị các thành viên trong đoàn công tác quan tâm, tiếp thu để huyện Ứng Hòa phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và sớm bắt nhịp với quận huyện khác của TP, và chăm lo cho đời sống của Nhân dân ngày một tốt hơn.