Ứng hơn 1.323 tỷ đồng cho các dự án

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch ứng vốn năm 2014 của Quỹ phát triển đất thành phố cho các dự án với số tiền hơn 1.323 tỷ đồng.

Trong đó, thành phố ứng 497,6 tỷ đồng cho các dự án xây dựng hạ tầng tái định cư và nhà ở tái định cư; 532,523 tỷ đồng ứng vốn cho các dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố; 263 tỷ đồng ứng vốn cho các dự án chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất; bố trí 30 tỷ đồng để thanh quyết toán, tất toán các dự án hoàn thành.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đối với các dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất; các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư, nhà ở tái định cư thì căn cứ kế hoạch được giao cho từng dự án, Quỹ Phát triển đất thành phố thực hiện ứng vốn giải ngân theo quy định.

Đối với các dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố thì căn cứ danh mục và tổng nguồn được giao, Quỹ Phát triển đất thành phố thực hiện ứng vốn cho các dự án theo tiến độ và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết được duyệt, không vượt quá tổng mức đầu tư của từng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổng nguồn được giao cho công tác giải phóng mặt bằng theo quy hoạch tạo quỹ đất sạch của Quỹ Phát triển đất thành phố.

Các dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ xen kẹt có quy mô dưới 5.000m2, Quỹ Phát triển đất thành phố thực hiện ứng vốn theo quy định cho các dự án không vượt quá tổng mức đầu tư của từng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổng nguồn vốn được giao; chịu trách nhiệm thu hồi nguồn vốn đã ứng, bảo toàn vốn điều lệ theo đúng các quy định hiện hành...  

UBND TP cho phép tất toán, quyết toán cho các dự án hoàn thành, tổng số vốn giao 30 tỷ đồng, căn cứ quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền và thông báo của Sở Tài chính, Quỹ Phát triển đất thành phố thực hiện thanh quyết toán cho các chủ đầu tư.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần