Ứng trước hơn 7.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 cho một số dự án của các Bộ và địa phương.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định ứng trước 7.575,095 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 đối với một số dự án của các Bộ và địa phương.

Số vốn ứng trước được thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31/3/2015.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thông báo danh mục, mức vốn ứng của từng dự án và hướng dẫn các Bộ và địa phương có liên quan triển khai thực hiện việc ứng vốn theo quy định; bố trí kế hoạch vốn năm 2015 để thu hồi số vốn ứng trước nêu trên theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của số liệu, danh mục và mức vốn ứng trước của các dự án.

Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm soát và thực hiện ứng vốn cho các dự án theo quy định.