Ứng vốn cho 18 tỉnh ổn định dân di cư tự do

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ đồng ý ứng trước 555 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương cho 18 tỉnh thực hiện 48 dự án ổn định dân di cư tự do cấp bách.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể danh mục, mức vốn hỗ trợ và thời gian giải ngân số vốn được tạm ứng trên cho các địa phương; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về danh mục dự án, số liệu và tính cấp bách của dự án đề nghị hỗ trợ vốn; bố trí vốn trong kế hoạch năm 2015, 2016 để thu hồi số vốn được ứng trên.

UBND các tỉnh được ứng vốn trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật; chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát địa phương thực hiện theo đúng quy định.