Ưu tiên đầu tư hạ tầng nông thôn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau khi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02/Ctr-TU của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), từng bước nâng cao đời sống nông dân ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây vào sáng ngày 9/5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái cho rằng, so với mặt bằng chung của các xã điểm trên địa bàn thành phố, tiến độ xây dựng NTM ở Sơn Đông còn chậm.

Nguyên nhân quan trọng nhất là do công tác chỉ đạo của thị xã Sơn Tây cũng như xã Sơn Đông chưa quyết liệt.

Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Sơn cho biết, đến nay, thị xã đã có 3 xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM năm 2015; 3 xã và toàn thị xã đã duyệt xong đề án xây dựng NTM. Ngoài xã điểm Sơn Đông đã lập xong quy hoạch, hiện thị xã đang triển khai lập quy hoạch ở tất cả các xã…

Tuy đã đạt được nhiều kết quả, nhưng quá trình xây dựng NTM ở Sơn Đông cũng như thị xã Sơn Tây còn bộc lộ nhiều hạn chế. Đó là: Tiến độ triển khai thực hiện đề án chậm; Chưa thực hiện được việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Chưa huy động được các nguồn vốn xã hội hóa, vốn doanh nghiệp, vốn nhân dân. Mặt khác, nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về xây dựng NTM còn hạn chế, chưa phát huy tốt nội lực, vẫn còn tư tưởng trông chờ… 

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chương trình 02 có nhiều nội dung nhưng những nội dung về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, ngành nghề lại chưa thấy địa phương nói đến… Ngay cả mức thu nhập từ 13 triệu đồng/người/năm (trong năm 2010) nâng lên 17 triệu đồng/người/năm (năm 2011) cũng chưa rõ cơ sở nào để tăng thu nhập. Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho rằng, nếu chỉ tập trung đầu tư vào các công trình phúc lợi thì rất dễ. Quan trọng là làm thế nào để năng suất cây trồng tăng lên, người nông dân không phải gánh lúa ngoài đồng mà có xe chở…

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành cũng nêu rõ quan điểm, để công cuộc xây dựng NTM thành công, người dân và chính quyền địa phương phải vào cuộc. Trong quá trình triển khai, nên chú ý đầu tư hạ tầng nông thôn trước, các hạ tầng khác sau; cần tổ chức giám sát về chất lượng cũng như tiến độ xây dựng các dự án…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, thị xã Sơn Tây (trong đó có 6 xã) tới đây sẽ là thành phố vệ tinh, mặt bằng của 6 xã này cần phải bằng với mặt bằng của các phường ở thị xã. Do đó, chính quyền địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đảng viên trong việc xây dựng NTM.

Đồng chí Nguyễn Công Soái đề nghị xã Sơn Đông và thị xã Sơn Tây cần thực hiện tốt Chương trình 02 của Thành ủy; Tập trung phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, từng bước nâng cao đời sống người dân. Sơn Đông cần công bố công khai quy hoạch cho người dân biết, xây dựng và quản lý theo quy hoạch. Đối với nguồn vốn xây dựng NTM còn hạn chế, cần chọn dự án ưu tiên đầu tư, hướng người dân vào các việc không cần nhiều kinh phí như: Dồn điền đổi thửa, xây dựng làng văn hóa; Đối với thị xã, sớm chỉ đạo, phê duyệt các đề án, quy hoạch xây dựng NTM tại các xã còn lại, tập trung vào dạy nghề, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; Phấn đấu 2015, Sơn Tây hoàn thành xây dựng NTM.

Theo báo cáo của UBND xã Sơn Đông, sau một năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, đến nay xã đã có 12/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt. Bộ mặt nông thôn bước đầu đã có những thay đổi, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, vệ sinh môi trường có nhiều  tiến bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.