DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ưu tiên nguồn lực cho các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới

23-02-2016 08:54
Kinhtedothi - Năm 2016, quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là ưu tiên đầu tư cho các xã khó khăn và phát huy nguồn lực tại chỗ là chủ yếu.
Quan tâm phát triển sản xuất

Tính đến thời điểm này, cả nước đã có 1.568 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 17,6%, tập trung chủ yếu ở khu vực Đồng bằng sông Hồng với 518 xã và Bắc Trung Bộ với 247 xã NTM. Trên cơ sở kết quả đạt được của 5 năm qua, Ban Chỉ đạo T.Ư đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương về số xã đạt chuẩn NTM trong năm 2016 theo phương châm tăng số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí và giảm số xã đạt dưới 5 tiêu chí. Cả nước phấn đấu đến hết năm 2016, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM lên 25%, tăng 8,2% so với năm 2015. Tùy theo điều kiện thực tế của địa phương mà từng tỉnh, TP xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp để đạt được chỉ tiêu đề ra.
Làm đường giao thông nông thôn thuộc Chương trình xây dựng NTM xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ.  	Ảnh: Thiện Quang
Làm đường giao thông nông thôn thuộc Chương trình xây dựng NTM xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ. Ảnh: Thiện Quang
Chương trình xây dựng NTM đã qua chặng đường đầu tiên với nhiều khó khăn, thách thức và thành tựu đáng ghi nhận. Bước vào giai đoạn mới, quan điểm của Ban Chỉ đạo T.Ư là tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả triển khai chương trình trên cơ sở lựa chọn một số nội dung tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn để ưu tiên hỗ trợ nguồn lực. Trong đó bao gồm phát triển các công trình hạ tầng cơ bản trên địa bàn xã, thôn như đường giao thông, điện, trường học, trạm y tế, nước sạch, thủy lợi và đặc biệt là hỗ trợ phát triển sản xuất.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, các địa phương cần tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo ATTP góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, từng bước tạo chuyển biến về VSMT, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, giữ vững an ninh trật tự.

Kết hợp nhiều nguồn lực
Theo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia NTM giai đoạn 2016 - 2020, tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách tối thiểu là 193.155,6 tỷ đồng để xây dựng NTM. Trong đó ngân sách T.Ư là 63.155,6 tỷ đồng và ngân sách địa phương 130.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, cả nước chỉ còn 2 chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Điều này càng thể hiện sự quan tâm của Quốc hội và Chính phủ đối với chương trình có tầm quan trọng đặc biệt này. Để thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình xây dựng NTM đặt ra trong giai đoạn mới, vấn đề huy động nguồn lực có vai trò rất quan trọng. Số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy, trong cả giai đoạn 2011 - 2015, tổng vốn đầu tư cho Chương trình đạt khoảng trên 851.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước 278.390 tỷ đồng (chiếm 32,68%), vốn tín dụng chiếm 51%, DN 4,9% và Nhân dân đóng góp 11,42%.

Trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo là sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, việc đa dạng hóa nguồn lực được Ban Chỉ đạo T.Ư đặc biệt lưu tâm đối với các địa phương khi triển khai xây dựng NTM. Theo đó, các địa phương cần quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu nhưng không nóng vội, chạy theo thành tích, tuyệt đối không huy động quá sức dân. Ban Chỉ đạo T.Ư đề nghị các địa phương chủ động bố trí đủ nguồn lực ngân sách địa phương và tăng cường lồng ghép, huy động các nguồn lực khác trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

Về quan điểm phân bổ nguồn lực, theo chỉ đạo mới đây của Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cần ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Các địa phương có điều tiết về ngân sách T.Ư phải bố trí vốn ngân sách địa phương ở mức cao hơn so với các địa phương khác và huy động hợp lý theo quy định của pháp luật. Trong đó cần tập trung nguồn vốn đầu tư cho các xã đạt dưới 5 tiêu chí và các xã đạt trên 15 tiêu chí để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.
TAG: