Ưu tiên vốn PCPNN cho các dự án KT- XH và nhân đạo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN).

Theo đó, các khoản viện trợ PCPNN sẽ được ưu tiên hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH và nhân đạo gồm: hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV, trẻ em mô côi, có hoàn cảnh khó khăn, cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tăng cường năng lực thể chế, quản lý, kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực… UBND TP khuyến khích các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các tổ chức, đơn vị tham gia vận động viện trợ PCPNN và chịu trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng chương trình, dự án… trình UBND TP thẩm định, phê duyệt. UBND TP cũng yêu cầu các chủ khoản viện trợ PCPNN kiểm tra, giám sát, báo cáo công khai kết quả việc thực hiện các khoản viện trợ này…