Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt nặng nhiều công ty niêm yết

Sông Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính với hàng loạt công ty niêm yết và cá nhân liên quan đến các vi phạm trong hoạt động chứng khoán…

Theo đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 3 bị phạt 50 triệu đồng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty Cổ phần Sông Đà 3 công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn theo quy định về báo cáo tài chính quý 1/2016 công ty mẹ và hợp nhất, báo cáo tài chính bán niên năm 2016 công ty mẹ và hợp nhất đã được soát xét.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Công ty Cổ phần NTACO cũng bị phạt tổng cộng 285 triệu đồng; trong đó, có 100 triệu đồng do công ty đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu như báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, báo cáo thường niên năm 2015; công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HOSE không đúng thời hạn về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 6 ngày 12/11/2015 do thay đổi người đại diện theo pháp luật.
UBCKNN phạt tiếp 100 triệu đồng do công ty đã không báo cáo theo quy định các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo tài chính quý 3, 4/2015, giải trình báo cáo tài chính quý 3/2015, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3/2016, báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2016. Đồng thời, UBCKNN phạt thêm 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan hoặc giao dịch với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc hoặc tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này...
UBCKNN cho biết thêm, đơn vị này còn ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (Hà Nội), với số tiền 275 triệu đồng; trong đó có 150 triệu đồng do thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nhưng không có ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông; Phạt tiếp 125 triệu đồng do công ty không đưa chứng khoán đã chào bán ra công chúng vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Tương tự, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (mã FID-HNX) cũng bị UBCKNN phạt tổng cộng 355 triệu đồng; trong đó có 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Hội đồng quản trị; về triệu tập, tổ chức họp hội đồng quản trị. Phạt 200 triệu đồng do thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nhưng không có ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (trong năm 2016, Công ty thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ 109,99 tỷ đồng lên 219,8 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 03/01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/01/2016.
Theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và được công bố tại bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn của Công ty như sau: đầu tư 45 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp và thương mại Việt Nam (VIT), đầu tư 55 tỷ đồng vào Công ty TNHH Vận tải Thái Bình Đông Á; bổ sung 9,99 tỷ đồng vào vốn lưu động.
Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam đã thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên vào ngày 25/5/2016 (bằng việc chuyển 27 tỷ đồng từ tài khoản phong tỏa sang tài khoản của Công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư VCI Việt Nam; 28 tỷ đồng từ tài khoản phong tỏa sang tài khoản của Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Hòa Bình THT; 45 tỷ đồng từ tài khoản phong tỏa sang tài khoản số 5361878001 của VIT) và ngày 20/7/2016…

Trước đó, Thanh tra UBCKNN đã lần lượt ban hành Quyết định số 153, 154, 155, 156/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chứng khoán đối với ông Đỗ Quang Sơn, ông Đỗ Đức Huấn, bà Nguyễn Ngọc Anh và bà Phạm Thị Phúc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần