Ủy ban Dân tộc nói gì về 6 nhiệm vụ do Chính phủ giao bị quá hạn xử lý?

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc từ ngày 1/1/2016 đến 24/10/2019 cho thấy, có 6 nhiệm vụ mà đơn vị này chưa hoàn thành dù đã quá hạn xử lý.

Trong giai đoạn trên, Ủy ban Dân tộc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tổng số 465 nhiệm vụ. Đến nay, đã có 257 nhiệm vụ được Ủy ban Dân tộc hoàn thành và 208 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đáng chú ý, trong số các nhiệm vụ chưa hoàn thành, có 6 nhiệm vụ đã quá thời hạn xử lý.
Nhiệm vụ đầu tiên Ủy ban Dân tộc chưa hoàn thành nhưng quá hạn là nhiệm vụ được giao tại Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019. Tại Công văn trên, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ ngành về việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính. Về nội dung này, Ủy ban Dân tộc không có hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và đã có báo cáo Văn phòng Chính phủ. Do đó, Ủy ban Dân tộc đề nghị Văn phòng Chính phủ đưa ra khỏi danh sách nhiệm vụ.
 Giải quyết thủ tục hành chính cho đồng bào dân tộc. Ảnh: Phạm Cường. 
Đối với nhiệm vụ “Xây dựng Đề án xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi” trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2019, Ủy ban Dân tộc cho biết, đến nay, đơn vị đang tiếp nhận các ý kiến tham góp của các bộ ngành. Ủy ban Dân tộc sẽ tổng hợp và hoàn thiện xong dự thảo Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2019.
Trong khi đó, đối với 4 nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 13/9/2019 (1 nhiệm vụ) và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2019 (3 nhiệm vụ), Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn cho biết, đơn vị đã nghiên cứu thực hiện, tuy nhiên, còn vướng mắc cần được hướng dẫn. Ủy ban Dân tộc đã có văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp, hướng dẫn triển khai trong tháng 10, 11/2019, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Do đó, Ủy ban Dân tộc đề nghị được gia hạn thời gian thực hiện 4 nhiệm vụ thuộc 2 quyết định nêu trên.