Ủy ban Dân tộc nói gì về nhiệm vụ Chính phủ giao chưa hoàn thành nhưng quá hạn?

Trọng Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ủy ban Dân tộc vừa có báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019.

Giải quyết thủ tục hành chính vùng dân tộc thiểu số. Ảnh minh họa. 
Theo đó, từ ngày 1/1/2019 đến cuối tháng 11/2019, Ủy ban Dân tộc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 93 nhiệm vụ. Đến nay, đơn vị này đã hoàn thành 33 nhiệm vụ. Trong đó, có 6 nhiệm vụ hoàn thành không giao hạn, 19 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn và 8 nhiệm vụ hoàn thành nhưng quá hạn.
Đối với 60 nhiệm vụ chưa hoàn thành, có 21 nhiệm vụ còn trong hạn xử lý, 38 nhiệm vụ không giao thời hạn. Đặc biệt, có 1 nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng đã quá hạn, đó là “Xây dựng đề án bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi”.
Lý giải liên quan tới nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành trên, Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn cho biết, Ủy ban Dân tộc đã có Công văn số 1287/UBDT-CSDT đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban trình hồ sơ sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2030. Chính vì vậy, Ủy ban Dân tộc đề nghị Văn phòng Chính phủ đưa ra khỏi danh sách nhiệm vụ quá hạn của đơn vị.
Cũng theo Ủy ban Dân tộc, hiện nay vẫn còn tồn tại tình trạng một số nhiệm vụ khi được cập nhật trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu không thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị này. Một số nhiệm vụ không được giao chủ trì hoặc chỉ là đơn vị phối hợp. Cá biệt có nhiệm vụ chỉ mang tính chất thông báo chung, gây khó khăn trong quá trình theo dõi, cập nhật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần