Ủy ban Dân tộc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

KInhtedothi - Hưởng ứng các mục tiêu trong năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban Dân tộc đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành.

Cán bộ cơ quan thuộc Ủy ban Dân tộc giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Cema.gov.vn
Phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của Ủy ban Dân tộc có chủ đề: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc đoàn kết, đổi mới, thực hiện văn hóa công sở, sáng tạo, hội nhập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Mục tiêu Ủy ban Dân tộc hướng đến là phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân. Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ủy ban Dân tộc và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết, trên cơ sở các nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 2021, Ủy ban đã yêu cầu các vụ, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện có hiệu quả, thực chất. Các vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa các nội dung thi đua thành các chỉ tiêu phấn đấu; chủ động triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc gắn công tác thi đua khen thưởng với việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức. Bảo đảm phát huy tính tích cực, sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu của mỗi tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ…