Uy tín, vai trò, vị thế của Việt Nam gia tăng rõ rệt trên trường quốc tế trong năm 2020

Cẩm Anh
Chia sẻ

Kinhtedothi - "Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm qua, nhưng các bộ, ban, ngành đã thích ứng nhanh chóng với tình hình mới, triển khai chủ động, tích cực, linh hoạt và sáng tạo công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế".

Chiều 24/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát kết quả triển khai công tác của Ban Chỉ đạo trong năm 2020 và đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021.
Tham dự phiên họp có đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịchnước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, đại diện Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo và các bộ, ban, ngành liên quan.
 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao kết quả công tác về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị - an ninh - quốc phòng trong năm vừa qua, biểu dương nỗ lực của các bộ, ban, ngành liên quan trong khắc phục khó khăn, biến thách thức thành thời cơ, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, mạnh, khó lường. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm qua, nhưng các bộ, ban, ngành đã thích ứng nhanh chóng với tình hình mới, triển khai chủ động, tích cực, linh hoạt và sáng tạo công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, triển khai có hiệu quả ngoại giao trực tuyến, ngoại giao y tế và hợp tác quốc tế phòng chống dịch bệnh, góp phần đưa quan hệ với các nước và các đối tác đi vào chiều sâu; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN, AIPA, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA/LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng về quốc phòng – an ninh; giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh và đối thoại nhằm tăng cường hiểu biết trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, kịp thời bảo vệ lợi ích của công dân Việt Nam ở ngoài nước… Uy tín, vai trò, vị thế của Việt Nam gia tăng rõ rệt trên trường quốc tế trong năm 2020.
Đóng góp vào những thành tích quan trọng này, công tác của Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng được triển khai hiệu quả, nề nếp trên tất cả các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Quốc hội và nhân dân, có sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với các Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế về kinh tế và văn hóa - xã hội, đã thể hiện sự chủ động, kịp thời và thống nhất hơn trong công tác đánh giá, tham mưu và dự báo tình hình.
Đánh giá môi trường quốc tế trong năm 2021 tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặt ra các thách thức và thời cơ đan xen, Phó Thủ tướng chỉ đạo công tác hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng cần cụ thể hóa chủ trương về hội nhập quốc tế được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước; chú trọng sự đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng giữa các trụ cột và binh chủng đối ngoại, cũng như giữa các ban chỉ đạo hội nhập quốc tế.
Về trọng tâm công tác trong năm 2021, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo và tham mưu; tiếp tục thích ứng hơn nữa trong điều kiện đại dịch Covid vẫn diễn biến phức tạp, tiếp tục đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu và nâng tầm đối ngoại đa phương, triển khai các kết quả đạt được trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, hoàn thành tốt trọng trách Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống (dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh mạng…). Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, các bộ, ban, ngành cần quán triệt sâu sắc các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phát huy những kết quả tốt, bài học rút ra trong năm 2020, tăng cường hiệu quả các cơ chế phối hợp; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập trong những năm tới.