Vận động hơn 2.000 tỉ đồng cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện

Chia sẻ

KTĐT - Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sau 3 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" đạt 1.103,69 tỉ đồng, trợ giúp 1.043.535 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dự án "Ngân hàng bò" đã cấp được 5.396 con, đạt 37,2 tỉ đồng.

 

Như vậy, ước tính giá trị vận động cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo cả năm 2011 và trong năm 2012 sẽ đạt hơn 2.000 tỉ đồng.