Vận động nhân dân hiểu và thực hiện nghiêm túc Luật Thủ đô

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 25/7, Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến đã đến dự.

Đánh giá của Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và người nghèo cũng được chú trọng, đảm bảo tốt an sinh xã hội, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của TP.
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị 6 tháng cuối năm 2013, MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trên địa bàn; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội - văn hóa của TP. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu, thực hiện nghiêm túc Luật Thủ đô, nhất là các nội dung liên quan đến đời sống dân sinh.

Đồng chí cũng đề nghị MTTQ các cấp phát huy quyền làm chủ của người dân thông qua công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng, tiếp tục góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; tổ chức tốt Đại hội MTTQ các cấp…