Vận dụng chính sách khuyến khích cho các dự án nông nghiệp

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp theo hướng giảm dần đầu tư xây dựng hạ tầng; chủ động tổ chức triển khai "Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn TP Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2016

Từ năm 2008 đến nay, riêng lĩnh vực sản xuất rau an toàn và nuôi trồng thủy sản tập trung đã có 48 dự án được nghiên cứu lập dự án hoặc tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, nhiều dự án chưa triển khai được do vướng dồn điền đổi thửa, vướng quy hoạch hoặc chưa bố trí được vốn…