Văn phòng cấp ủy các quận, huyện, thị ủy cam kết về Quy tắc ứng xử

Hà Minh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng nay (2/3), Văn phòng Thành ủy đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác và phát động thi đua năm 2017 của Cụm thi đua Văn phòng các Quận, Huyện, Thị ủy.

Tại hội nghị, Văn phòng Thành ủy đã chính thức phát động triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống Văn phòng cấp ủy.
 Văn phòng cấp ủy các quận, huyện, thị ủy cam kết về Quy tắc ứng xử
Mục tiêu thực hiện là quyết tâm xây đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động thuộc hệ thống văn phòng cấp ủy TP Hà Nội “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện” vì nền hành chính chuyên nghiệp, chuẩn mực.
Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và đại diện các phòng chuyên môn cơ quan Văn phòng Thành ủy đã ký cam kết giao ước thi đua thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử. Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Thành ủy cam kết nắm vững và gương mẫu thực hiện tốt các quy định của Quy tắc ứng xử; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu đơn vị. Mỗi người có trách nhiệm vận động, kiểm tra, giám sát và nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện tốt Quy tắc ứng xử.

Cũng tại hội nghị, 30 đồng chí Chánh Văn phòng Quận, Huyện, Thị ủy đã ký giao ước thi đua cam kết thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử. Bản cam kết gồm 5 điểm.Trong đó, ngoài các nội dung như cam kết của cán bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy Hà Nội nêu trên, Văn phòng các Quận, Huyện, Thị ủy cam kết xây dựng kế hoạch tổ chức và triển khai các nội dung của Quy tắc ứng xử tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị.