DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Vay 390 triệu USD phát triển cơ sở hạ tầng địa phương

24-04-2014 14:33
Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận cho vay và các văn kiện liên quan tài trợ cho 3 dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng địa phương, nông nghiệp và sinh kế tại các tỉnh khó khăn và tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội tại Việt Nam.
Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận cho vay và các văn kiện liên quan tài trợ cho 3 dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng địa phương, nông nghiệp và sinh kế tại các tỉnh khó khăn và tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội tại Việt Nam. Tổng nguồn vốn tài trợ cho 3 dự án là 390 triệu USD.

Theo đó, dự án giảm nghèo vùng Tây nguyên sẽ hỗ trợ tài chính cho cơ sở hạ tầng làng xã và cộng đồng, cơ sở hạ tầng có kết nối và đào tạo kỹ năng sống, quản lý dự án và kỹ năng quản lý hành chính công tổng thể hơn cho 26 huyện nghèo nhất của các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tổng mức đầu tư của dự án là 165 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 150 triệu USD. Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2014 cho đến hết năm 2019.
Lãnh đạo hai bên ký kết. (Nguồn: WB).
Lãnh đạo hai bên ký kết. (Nguồn: WB).
Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới được thực hiện trên 7 tỉnh gồm: Quảng Nam, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang. Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực cạnh tranh. Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2014 đến hết năm 2020 với tổng giá trị 210 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 180 triệu USD.

Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội được thực hiện tại Hà Nội và 4 tỉnh gồm Hà Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng và Trà Vinh cũng sẽ được thực hiện từ 2014 đến hết năm 2019. Tổng mức đầu tư của dự án là 62,5 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 60 triệu USD. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng một hệ thống quản lý và triển khai các chương trình trợ giúp xã hội nhằm hướng đến đảm bảo mức sống tối thiểu cho mọi người dân, góp phần giảm nghèo bền vững.

Cả 3 dự án trên đều được vay với thời hạn 25 năm, lãi suất ưu đãi 1,25%.
TAG: