Vay ưu đãi mua nhà ở xã hội theo chính sách nào?

KT&ĐT
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện nay, gia đình tôi đang có dự định đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn quận Long Biên.

Tuy nhiên, do gia đình không đủ khả năng nên muốn vay ngân hàng với chính sách ưu đãi. Hiện, gói vay 30.000 tỷ đồng đã dừng, chúng tôi có thể vay ưu đãi mua nhà theo chính sách nào hiện nay?
 (Hồng Hạnh, Phúc Đồng, Long Biên)
Bạn Hồng Hạnh thân mến!
Bạn có thể vay ưu đãi theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là đơn vị thực hiện triển khai gói hỗ trợ mới này. Những quy định tại Nghị định này cũng đã được cụ thể hóa trong Quyết định 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội. Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi tại NHCSXH đối với các đối tượng quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP trong năm 2017 là 4,8%/năm (0,4%/tháng).
Theo Nghị định, các đối tượng được vay ưu đãi nhà ở xã hội, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các DN trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Hàng năm, NHCSXH thực hiện sơ kết, đánh giá; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh lãi suất cho phù hợp.
Mọi thông tin về thị trường bất động sản, quy hoạch đô thị hoặc tư vấn đầu tư, quý bạn đọc có thể gửi thư theo địa chỉ của báo Kinh tế & Đô thị hoặc email: batdongsanbaoktdt@gmail.com

Kinh tế đô thị cuối tuần