Vi phạm tốc độ có chiều hướng giảm

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 26/1, Bộ GTVT đã họp nghe báo cáo về hiệu quả sử dụng thiết bị giám sát hành trình (GSHT).

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết, Trung tâm xử lý khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT, đã tích hợp dữ liệu của trên 80.000 phương tiện để tổng hợp, phân tích về vi phạm quá tốc độ, vi phạm về thời gian lái xe liên tục quá 4 giờ. Bình quân mỗi ngày có 70% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về máy chủ của Tổng cục. Số lần vi phạm tốc độ tính trên 1.000km từ tháng 5 đến tháng 12/2014 có chiều hướng ngày càng giảm. Đến nay, toàn bộ các Sở GTVT đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị vận tải chấn chỉnh, xử lý vi phạm qua dữ liệu từ thiết bị GSHT. Tuy nhiên mới chỉ có 46 địa phương thực hiện xử lý vi phạm, bằng các biện pháp theo quy định với tổng số phương tiện bị xử lý 1.329 xe (trong đó thu hồi phù hiệu một tháng 893 xe, thu hồi chấp thuận khai thác tuyến một tháng 353 xe, từ chối cấp phù hiệu 83 xe).