Khánh Hòa:

Vì sao TP Nha Trang dừng tách thửa đất trên địa bàn?

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản thông báo tạm dừng tách thửa đất trên địa bàn cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới (đã được Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa) được ban hành.

Tạm dừng tách thửa 

Sáng 16/9, lãnh đạo UBND TP Nha Trang cho biết, vừa qua TP đã có hai văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

TP Nha Trang tạm dừng tách thửa cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành. Ảnh: Trung Vũ.
TP Nha Trang tạm dừng tách thửa cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành. Ảnh: Trung Vũ.

Cụ thể, ngày 14/9, UBND TP Nha Trang đã ban hành Văn bản số 6574/UBND- TNMT về việc tạm dừng tách thửa đất trên địa bàn. Văn bản được gửi đến Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TP Nha Trang, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Nha Trang, Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang.

Trước đó, ngày 15/8, UBND TP Nha Trang đã có Văn bản số 5689/UBND-TNMT gửi Sở TN&MT; Văn phòng Đăng ký Đất đai Khánh Hòa về việc phối hợp công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn TP Nha Trang .

Theo UBND TP Nha Trang, trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, TP nhận thấy một số trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa).

Tuy nhiên, qua kiểm tra, các trường hợp nói trên chưa thực hiện theo quy định tại Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 65 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Đồng thời, phần diện tích đất sử dụng chung này là không phù hợp quy hoạch đất giao thông theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt.

Do đó, UBND TP Nha Trang cho rằng, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa) là chưa phù hợp quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai năm 2013, quy định: “Nguyên tắc sử dụng đất là phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”.

Thời gian qua, TP Nha Trang đã xử lý nhiều trường hợp phân lô tách thửa sai quy định. Ảnh: Trung Vũ.
Thời gian qua, TP Nha Trang đã xử lý nhiều trường hợp phân lô tách thửa sai quy định. Ảnh: Trung Vũ.

Theo Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định việc làm đường đi, tách thửa phải được UBND cấp huyện phê duyệt. Như vậy, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa) khi chưa được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt là chưa phù hợp quy định tại Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Do đó, để đảm bảo thống nhất việc thực hiện thủ tục tách thửa quy định về đất đai, phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, UBND TP Nha Trang tạm dừng việc tách thửa cho đến khi Quyết định quy định tách thửa mới (đã được Sở TN&MT dự thảo, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa) được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bản toàn tỉnh Khánh Hòa

TP Nha Trang cũng đề nghị Sở TN&MT, VPĐKĐĐ Khánh Hòa kiểm tra, chỉ đạo VPĐKĐĐ – Chi nhánh Nha Trang rà soát việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa) cho phù hợp với các quy định nêu trên.

Thể hiện nội dung “Thửa đất có nguồn gốc là đất vườn, ao”

Ngoài ra, UBND TP Nha Trang cũng cho biết, trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất ở có vườn, ao hoặc thửa đất có nguồn gốc từ đất vườn, ao gắn liền với nhà ở - Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận).

Trong đó, đính kèm mảnh trích đo địa chính thửa đất do VPĐKĐĐ – Chi nhánh Nha Trang thẩm định, lập có thể hiện nội dung: “Thửa đất có nguồn gốc là đất vườn, ao”.

Trong quá trình triển khai đã có một số trường hợp người dân khiếu nại về nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất có nguồn gốc là đất vườn, ao theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

TP Nha Trang đã phá bỏ nhiều đường tự mở sai quy định để phân lô bán nền. Ảnh: Trung Vũ.
TP Nha Trang đã phá bỏ nhiều đường tự mở sai quy định để phân lô bán nền. Ảnh: Trung Vũ.

Theo đó, UBND TP Nha Trang đề nghị Sở TN&MT, VPĐKĐĐ Khánh Hòa chỉ đạo VPĐKĐĐ – Chi nhánh Nha Trang khi thực hiện thẩm định, lập các mảnh trích đo địa chính đối với các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất một phần có nguồn gốc tách từ thửa đất có vườn, ao không thể hiện ghi chú.  Hoặc khi thể hiện thì phải thể hiện cụ thể nguồn gốc tách từ thửa đất vườn, ao được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

 

Trước đó, hồi cuối năm 2021, UBND TP Nha Trang có đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở TN&MT yêu cầu Chi nhánh VPĐKĐĐ khi thực hiện phân lô, tách thửa để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 1 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND: các khu vực thực hiện phân lô, tách thửa phải có phương án phân lô và quy hoạch giao thông được Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt.

Về nội dung này, Sở TN&MT đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, tạm dừng việc tách thửa có bố trí lối đi chung quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy định kèm Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh cho đến khi Quyết định quy định tách thửa mới được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, ngày 19/1/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản 644/UBND-XDNĐ về việc giải quyết vướng mắc việc cấp pháp xây dựng tại các khu vực phân lô, tách thửa trên địa bàn TP Nha Trang. Theo đó, UBDN tỉnh thống nhất giao UBND TP Nha Trang căn cứ vào các quy định của pháp luật và kiến nghị đề xuất nói trên của Sở TN&MT để tổ chức thực hiện.