VIC bán toàn bộ 22,5 triệu cổ phiếu VIX

Chia sẻ

KTĐT - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) thông báo về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom.

KTĐT - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) thông báo về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom.

Theo đó, VIC sở hữu 25.000.000 cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom và đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu trên. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 2/3/2011 đến ngày 2/5/2011 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

VIC cho biết, mục đích của việc thoái vốn này là để tập trung mọi nguồn lực của công ty vào việc phát triển ngành kinh doanh mũi nhọn là kinh doanh bất động sản. Căn cứ vào các quyết định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị công ty quyết định thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình trong Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom.

Đồng thời, phê chuẩn việc Tổng giám đốc công ty với tư cách là người đại diện pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết, chủ động bên nhận chuyển nhượng, quyết đinh phương án, giá cả chuyển nhượng và mọi vấn để liên quan phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi công ty.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần