DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Việt Nam phấn đấu đứng đầu ASEAN về công tác thống kê

23-07-2015 19:32
Kinhtedothi - Đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia trong nhóm 5 nước đứng đầu ASEAN về công tác thống kê.
Đến năm 2017, Việt Nam trở thành quốc gia trong nhóm 4 nước đứng đầu ASEAN về thống kê thương mại hàng hóa quốc tế và đến năm 2020 trở thành quốc gia trong nhóm 5 nước đứng đầu ASEAN về công tác thống kê.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020”. Mục tiêu chung của Đề án là đến năm 2020, Thống kê Việt Nam hội nhập toàn diện, đủ năng lực để đáp ứng cơ bản yêu cầu và có sự hài hòa, tương thích với Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (Thống kê ASEAN), đưa Thống kê Việt Nam thuộc nhóm các nước có nền thống kê phát triển trong khu vực ASEAN.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cụ thể, đến năm 2016, Việt Nam hình thành cơ chế cung cấp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức thống kê trong nước; trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) là cơ quan đầu mối quốc gia về cung cấp số liệu cho Thống kê ASEAN.

Đến năm 2017, Việt Nam trở thành quốc gia trong nhóm bốn nước đứng đầu ASEAN về thống kê thương mại hàng hóa quốc tế.  Đến năm 2020, Thống kê Việt Nam đáp ứng trên 90% yêu cầu số liệu của Thống kê ASEAN; phấn đấu trở thành quốc gia trong nhóm năm nước đứng đầu ASEAN về công tác thống kê; hầu hết các hoạt động thống kê ASEAN được truyền thông; toàn bộ số liệu thống kê ASEAN được phổ biến trong nước.

Nâng cao chất lượng số liệu

Để đạt được các mục tiêu trên, giải pháp đưa ra là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thiện tổ chức thống kê; phát triển nhân lực; phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức thống kê; xây dựng cơ chế cung cấp và chia sẻ thông tin.

Trong đó, Đề án sẽ thực hiện nâng cao chất lượng số liệu thu thập qua báo cáo thống kê, điều tra thống kê, sử dụng hồ sơ hành chính và đăng ký hành chính cho mục đích thống kê; đẩy mạnh chia sẻ và trao đổi thông tin thống kê giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên ASEAN; bố trí lực lượng công chức thống kê tại các Sở, ngành để thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý của các Bộ, ngành và địa phương...
TAG: