Việt Nam và Hoa Kỳ đối thoại thẳng thắn về nhân quyền

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 25/11, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết kết quả vòng đối thoại nhân quyền Việt Nam-Hoa Kỳ vừa qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nói:

“Đối thoại nhân quyền Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 16 đã diễn ra trong hai ngày 09 và 10/11/2011 tại thủ đô Washington (Hoa Kỳ). Hai bên đã trao đổi một cách cởi mở, thẳng thắn, sâu rộng về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có vấn đề tự do tôn giáo, tự do bày tỏ chính kiến, xây dựng nhà nước pháp quyền, quyền lao động, phân biệt chủng tộc, thực hiện các cam kết quốc tế về nhân quyền, cũng như khả năng hợp tác trong lĩnh vực này.

Phía Việt Nam đã thông tin về những thành tựu trong việc đảm bảo các quyền con người ở Việt Nam, đặc biệt là thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng dân chủ, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền, sự phát triển lớn mạnh, đa dạng, vai trò tích cực của báo chí trên các lĩnh vực đời sống xã hội, và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân.

Phía Việt Nam cũng đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ sự thật về những thông tin sai lệch, không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nhấn mạnh: "Chúng tôi cho rằng đối thoại là bổ ích, cần được tiến hành trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, từ đó tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước.”./.