Việt Nam xuất khẩu điện thoại đạt gần 31 tỷ USD

Hà Thanh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 8 tháng đầu năm xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt gần 31 tỷ USD, tăng 15,7% so cùng kỳ.

Việt Nam xuất khẩu điện thoại đạt gần 31 tỷ USD.

Theo đó, tính chung 8 tháng năm 2018, cán cân thương mại hàng hóa vẫn duy trì xuất siêu với 2,8 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 19,5 tỷ USD.

Trong 8 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 155,41 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 45,11 tỷ USD, tăng 17,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 110,30 tỷ USD (chiếm 71% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 13,4%.

Về xuất khẩu, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng tăng đó là, mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu ước đạt 30,88 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Hàng dệt may ước đạt 19,42 tỷ USD, tăng 14,9% so cùng kỳ năm trước. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt gần 18,44 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước...

Về nhập khẩu, mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước nhập khẩu trong 8 tháng đạt 26,85 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 21,82 tỷ USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Vải các loại đạt 8,54 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước, điện thoại các loại và linh kiện: đạt 9,3 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 8 tháng, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 30,2 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 27,2%; giày dép tăng 12,9%; hàng dệt may tăng 10,4%.

Tiếp đến là EU đạt 27,7 tỷ USD, tăng 10,8%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 23,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 20,8%; điện thoại và linh kiện tăng 13%. Trung Quốc đạt 23,4 tỷ USD, tăng 25,2%, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 175,7%; dệt may tăng 43,1%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 23,3%.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 41,4 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn tăng: Vải tăng 19,7%; điện thoại và linh kiện tăng 14,2%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng tăng 6,1%.

Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 30,8 tỷ USD, tăng 1,9%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 17%; vải tăng 12,8%. ASEAN đạt 20,5 tỷ USD...