VietsovPetro đảm bảo kế hoạch khoan và khai thác 23 giếng mới

Chia sẻ Zalo

Theo Liên doanh Việt-Nga VietsovPetro, để khai thác mỏ một cách an toàn và hoàn thành chỉ tiêu khai thác đầu năm nay được phê duyệt, VietsovPetro sẽ đảm bảo kế hoạch khoan và đưa vào khai thác 23 giếng mới, sửa chữa lớn 9 lượt giếng...

Theo Liên doanh Việt-Nga VietsovPetro, để khai thác mỏ một cách an toàn và hoàn thành chỉ tiêu khai thác đầu năm nay được phê duyệt, VietsovPetro sẽ đảm bảo kế hoạch khoan và đưa vào khai thác 23 giếng mới, sửa chữa lớn 9 lượt giếng...
 
(Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN)
Ngoài ra, đơn vị sẽ tập trung hoàn thành nghiên cứu địa chấn 3D4C để đánh giá lại tổng thể lô 09-1 nhằm tăng khả năng thành công cho công tác thăm dò và khoan khai thác bổ sung của những năm tiếp theo; thực hiện các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp trong lĩnh vực khai thác để nâng cao hệ số thu hồi dầu; tiếp tục rà soát và tối ưu chi phí, tăng cường tự thực hiện và giảm thuê ngoài...

Trong giai đoạn 5 năm từ nay đến 2020, VietsovPetro phấn đấu thực hiện sản lượng khai thác dầu đạt hơn 24,4 triệu tấn (trong đó năm nay đạt 5 triệu tấn và nhiệm vụ bổ sung 100.000 tấn; thu gom và cung cấp vào bờ từ Lô 09-1 đạt 400 triệu m3).

Doanh thu bán dầu dự kiến đạt 11,6 tỷ USD (với giá trung bình 62,3 USD/thùng). Tuy nhiên, do mất cân đối tài chính do giá dầu giảm mạnh, VietsovPetro cũng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động sản xuất.