Viettel lên tập đoàn

Chia sẻ

KTĐT - Cùng với quyết định phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Thủ tướng đã quyết định thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

KTĐT - Cùng với quyết định phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Thủ tướng đã quyết định thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Thủ tướng vừa phê duyệt đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) theo hình thức công ty mẹ - con, gồm các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, các doanh nghiệp đa sở hữu.

Viễn thông và công nghệ thông tin là ngành kinh doanh chính của Tập đoàn này. Đề án thí điểm tập đoàn Viettel có hiệu lực triển khai từ ngày 20/12.

Theo đó Tập đoàn được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Viễn thông quân đội và các đơn vị thành viên. Tập đoàn (công ty mẹ) là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và có 5 đơn vị hạch toán trực thuộc; 2 công ty con có vốn điều lệ do Tập đoàn sở hữu 100% vốn; 2 công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ; 7 công ty cổ phần do Tập đoàn nắm giữ 50% vốn điều lệ; 5 công ty liên kết do Tập đoàn sở hữu bằng hoặc dưới 50% vốn điều lệ.

Ngoài ra, Tập đoàn còn gồm các công ty TNHH có hai thành viên trở lên và công ty cổ phần khác, công ty liên danh với nước ngoài, công ty ở nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin có vốn góp của Tập đoàn.

Cùng với quyết định phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Thủ tướng đã quyết định thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Đây là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước, kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Viễn thông Quân đội trước đây. Hiện tại vốn Điều lệ của Tập đoàn là 50.000 tỷ đồng.