Vốn đầu tư công thực hiện 11 tháng mới đạt 78,6% kế hoạch

Trâm Anh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng mới đạt 78,6% kế hoạch năm, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất trong giai đoạn 2016 – 2019.

 Ảnh minh họa
Theo Bộ KH&ĐT, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang tập trung triển khai thực hiện các dự án, công trình nhằm giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao năm 2019. Tuy nhiên, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng mới đạt 78,6% kế hoạch năm, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất trong giai đoạn 2016 - 2019.
Cụ thể, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 11 tháng so với kế hoạch năm giai đoạn 2016-2019 lần lượt là: 85,5%; 82,0%; 80,6%; 78,6%. Tốc độ tăng vốn đầu tư từ nguồn NSNN 11 tháng so với cùng kỳ năm trước: năm 2016 là 15%; năm 2017 là 7,5%; năm 2018 là 12,4%; năm 2019 là 5,5%.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN  tháng 11/2019 ước tính đạt 39,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương 7,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14%; vốn địa phương 32,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3%. Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 299,4 nghìn tỷ đồng, bằng 78,6% kế hoạch năm và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 80,6% và tăng 12,4%).
Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 43,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6% kế hoạch năm và giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 255,7 nghìn tỷ đồng, bằng 79,7% kế hoạch năm và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Một số bộ, ngành, địa phương có mức vốn thực hiện giảm so với cùng kỳ, như Bộ Giao thông vận tải đạt 12.365 tỷ đồng, bằng 69,9% và giảm 23,5%; TP.HCM đạt 20,4 nghìn tỷ đồng, bằng 55,4% và giảm 12,2%...
Ngược lại, nhiều bộ, ngành, địa phương giải ngân tăng so với cùng kỳ, như Bộ Y tế đạt 3.429 tỷ đồng, bằng 64,8% kế hoạch năm và tăng 41,8% so với cùng kỳ năm trước; Hà Nội đạt 39,2 nghìn tỷ đồng, bằng 79,3% và tăng 23,3%... Các địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 90% gồm: Thanh Hóa: 7.071 tỷ đồng, bằng 90,6% và tăng 23,7%; Đồng Nai: 6.032 tỷ đồng, bằng 90,2% và giảm 2%; Bà Rịa - Vũng Tàu: 6.027 tỷ đồng, bằng 91,4% và tăng 0,8%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần