Vốn nhàn rỗi tạm thời của Quỹ vaccine phòng Covid-19 được sử dụng như thế nào?

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến 17 giờ ngày 27/9/2021, tổng số huy động của Quỹ vaccine phòng Covid-19 là 8.692,9 tỷ đồng. Quỹ đã chi 4.506,8 tỷ đồng. Số dư tiền gửi có kỳ hạn của Quỹ tại các ngân hàng thương mại (Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank) là 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 tháng, đến hạn ngày 30/9/2021.

Toàn bộ các khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn của Quỹ đều là nguồn thu của Quỹ, được tổng hợp trong các báo cáo tài chính Quỹ và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
 Ngân hàng MB ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19
Thông tin từ Bộ Tài chính, việc tiếp nhận nguồn thu của Quỹ vaccine phòng Covid-19 tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ đã mở tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước và 7 Ngân hàng TMCP gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Quân đội. Các cá nhân tổ chức có thể nộp vào tài khoản nêu trên hoặc nhắn tin ủng hộ qua Tổng đài 1408 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và chấp hành nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị 15 của Thủ tướng và Chỉ thị 22 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội nên Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng Covid-19 không tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức cá nhân được. Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng Covid-19 sẽ tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ trở lại khi được phép.
Tính đến 17 giờ ngày 27/9/2021, tổng số huy động 8.692,9 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 13,5 tỷ đồng). Số dư Quỹ cuối ngày 4.186,1 tỷ đồng. Tổng số tổ chức, cá nhân đóng góp là 552.140.
Về nhiệm vụ chi của Quỹ, tính đến 17 giờ ngày 27/9/2021, Quỹ đã chi 4.506,8 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ đã thực hiện xuất mua vaccine là 4.498 tỷ đồng và chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine là 8,8 tỷ đồng.
Việc bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ thực hiện nguyên tắc bảo toàn và phát triển Quỹ vaccine phòng Covid-19 quy định tại Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19, căn cứ kế hoạch chi của Bộ Y tế, khả năng nguồn vốn nhàn rỗi của Quỹ vaccine phòng Covid-19 và tình hình thị trường, trong tháng 9/2021, Ban Quản lý Quỹ tiếp tục tổ chức thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ theo nguyên tắc đấu thầu cạnh tranh lãi suất, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy trình gửi tiền quy định tại Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vaccinephòng Covid-19. Đồng thời, toàn bộ các khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn của Quỹ đều là nguồn thu của Quỹ, được tổng hợp trong các báo cáo tài chính Quỹ và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
Tính đến ngày 27/9/2021, số dư tiền gửi có kỳ hạn của Quỹ tại các ngân hàng thương mại (bao gồm: Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank) là 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 03 tháng, đến hạn ngày 30/9/2021.
“Định kỳ, Quỹ thực hiện lập Báo cáo tài chính,  Báo cáo quyết toán Quỹ, Báo cáo thực hiện thu chi Quỹ theo các mẫu biểu tại Phụ lục Thông tư 41/2021/TT-BTC. Nội dung công khai báo cáo tài chính Quỹ bao gồm: Số tiền, hiện vật huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại”- thông cáo của Bộ Tài chính nhấn mạnh.