Vừa chuẩn bị tốt Đại hội, vừa đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Đảng ủy Công an Thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép “Vừa thực hiện chuẩn bị đại hội vừa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công an thành phố, công an các quận huyện trong việc thực hiện các chuyên đề cao điểm phòng chống tội phạm, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm…”.

Chiều 9/6, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Công an thành phố về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5-/019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”.
 Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung làm Trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy Công an thành phố
Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe Đảng ủy Công an thành phố báo cáo, các ý kiến trao đổi, thảo luận của thành viên đoàn kiểm tra, phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Đức Chung ghi nhận Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Thành phố đã nghiêm túc, chủ động, triển khai bài bản Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy.
Cụ thể, Đảng ủy Công an Thành phố đã chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị, kế hoạch rất nghiêm túc đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc với hơn 3.000 cán bộ chủ chốt tham gia. Trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy đã biên soạn các tài liệu làm tư liệu sinh hoạt trong các chi bộ, đảng bộ, quán triệt đến các đảng viên 1 cách nghiêm túc; Có hướng dẫn về tổ chức đại hội tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
Đặc biệt, Đảng ủy Công an Thành phố đã ban hành nghị quyết chuyên đề về việc tổ chức Đại hội các cấp, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đc Bí thư thành ủy, các hướng dẫn của TU, ban hành hơn 30 văn bản chỉ đạo; tổ chức 6 đoàn công tác hướng dẫn đại hội đảng bộ cơ sở; Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an Thành phố thường xuyên cập nhập tình hình và chỉ đạo kịp thời.
Song song với việc tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị 35-CT/TW, Kế hoạch 155-KH/TU, Đảng ủy Công an Thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đóng góp một phần rất quan trọng đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô cũng như các sự kiện quan trọng của đất nước.
Trong công tác chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở, Đảng ủy Công an Thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm, sau đó đã tổ chức rút kinh nghiệm đánh giá và triển khai sang các đảng bộ, chi bộ trực thuộc khác. Đến nay, tiến độ vẫn đáp ứng đúng, đủ theo chỉ đạo của Thành ủy, dự kiến đến 15/6 sẽ hoàn thành.
Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an thành phố, công tác chuẩn bị các văn kiện đã được Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố chuẩn bị và lấy ý kiến các đơn vị từ rất sớm. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý, cần bổ sung việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bởi đây là một công việc và cũng là một thành tích rất quan trọng trong nhiệm kỳ này. “Công an thành phố là một trong những lực lượng mũi nhọn giúp thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn” – Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.
Thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị, từ nay đến Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố, trên tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy, Đảng ủy Công an Thành phố cần tích cực xây dựng báo cáo của Đại hội, lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, sớm trình Ban Thường vụ Thành ủy.
Bên cạnh đó, cần sớn hoàn thiện đề án nhân sự để xin ý kiến Đảng ủy Công an Trung ương, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy. Trong quá trình thực hiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố, cần tiếp tục đôn đốc hoàn thành 4 đại hội đảng bộ trực thuộc trước 15/6.
Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Đảng ủy Công an Thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép “Vừa thực hiện chuẩn bị đại hội vừa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công an thành phố, công an các quận huyện trong việc thực hiện các chuyên đề cao điểm phòng chống tội phạm, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm…” với mục tiêu cao nhất là đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc.
Thay mặt Đảng ủy tiếp thu, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố khẳng định sẽ thực hiện nghiêm ý kiến kết luận của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra số 3, phấn đấu tổ chức đại hội cấp cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ; chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố vào giữa tháng 8/2020.