Xã nông thôn mới phải đạt an toàn thực phẩm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là một trong nội dung dự thảo Kế hoạch liên tịch tuyên truyền vận động và giám sát thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2016-2020 giữa UBND TP Hà Nội và Ủy ban MTTQ TP Hà Nội chiều 26/5.

Hai bên đặt mục tiêu đến năm 2017, 100% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra giám sát VSATTP. Vận động ít nhất 50% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí  ATTP.

Theo kế hoạch, hai bên phối hợp tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa.

Phó Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Đình Đức cho biết, mục tiêu KH là, tuyên truyền vận động và giám sát thực hiện đảm bảo  ATTP giai đoạn 2016-2020 hướng tới việc  tạo dư luận xã hội mạnh mẽ biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, kiên quyết phê phán và xử lý theo quy định của pháp luật những hành vi sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm không an toàn. Đồng thời, tập trung vào giải pháp xây dựng và nhân rộng các mô hình hộ nông dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.

Tại Hội nghị các ý kiến của đại diện các Sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội đều cho rằng cần nâng cao những giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng cá nhân, hộ gia đình gắn với xây dựng và nhân rộng những mô hình hộ nông dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh để biểu dương và tạo sự lan tỏa trong xã hội.