Xác định rõ vai trò cấp ủy trong phát triển kinh tế tập thể

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là yêu cầu của Thành ủy Hà Nội trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa IX) về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn từ nay đến năm 2020".

Theo đánh giá, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (Khóa IX), dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng kinh tế tập thể vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài, tốc độ tăng trưởng chậm, thiếu ổn định. Số lượng HTX tuy nhiều nhưng quy mô vẫn còn nhỏ bé, phần lớn còn hạn chế về nội lực kinh tế, định hướng phát triển và tổ chức quản lý nội bộ...

 

Để khắc phục tình trạng này, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm về chủ trương tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ; phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX, các hội quần chúng của TP trong đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

 

Theo mục tiêu đề ra, TP phấn đấu đến năm 2015 có từ 60 - 70% HTX thuộc diện tốt, khá, các HTX yếu kém dưới 10%; không còn các HTX tồn tại hình thức, không hoạt động. Đến năm 2020, phấn đấu đạt 80 - 90% HTX thuộc diện tốt, khá, không còn HTX yếu kém; tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực kinh tế tập thể đạt từ 6,5 - 7,0%/năm.