Xây dựng 46 nhà văn hóa thôn vùng đồng bào dân tộc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình nhà văn hóa thôn cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô.

Theo đó, trong năm 2015, sẽ tiến hành xây dựng 46 công trình nhà văn hóa thôn tại 3 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai. Tổng kinh phí dự kiến là 92,225 tỷ đồng, do Nhân dân 12 quận hỗ trợ. Thời gian thực hiện là 12 tháng.

Để các công trình hoàn thành theo đúng kế hoạch, UBND TP yêu cầu 3 huyện nêu trên phối hợp với 12 quận khẩn trương tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ, chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ. Ban Dân tộc TP chủ trì, phối hợp với các sở: VHTT&DL, KH - ĐT, Tài chính đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo UBND TP theo từng Quý.