Xây dựng chính sách đãi ngộ thỏa đáng đội ngũ công chức

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khuyến khích các phương án đơn giản hoá các thủ tục hành chính liên thông hoặc đề xuất ban hành quy định về thủ tục hành chính mới.

Xây dựng một cơ chế tiền lương và chính sách đãi ngộ thỏa đáng để đội ngũ công chức yên tâm làm việc lâu dài và cống hiến với khả năng cao nhất năng lực, trình độ của mình cho cơ quan, đơn vị, qua đó thu hút những người giỏi, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tâm huyết đến công tác tại địa phương.

Khuyến khích cán bộ, công chức tự học tập để nâng cao trình độ và năng lực thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, có cơ chế ưu đãi thích hợp để tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tạo điều kiện trẻ hoá, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy Nhà nước. 

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách giao tiếp cho cán bộ, công chức, tuyên truyền giáo dục và đưa nội dung Luật Cán bộ, công chức, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương vào bài giảng.

Việc tuyên truyền, giáo dục Luật Cán bộ, công chức, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương nhằm giúp cho cán bộ, công chức nắm vững các nguyên tắc trong thi hành công vụ, nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thi hành công vụ, đạo đức của cán bộ, công chức, văn hoá giao tiếp công sở, văn hoá giao tiếp với nhân dân, những việc cán bộ, công chức không được làm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công vụ, mạnh dạn xử lý những cán bộ, công chức có biểu hiện, thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tôn trọng, gây khó khăn cho công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.