Xây dựng đề án trung tâm cung ứng dịch vụ công tác xã hội

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 6/9, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Nội vụ và những đơn vị có liên quan về việc tăng cường thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội.

Theo đó, thành phố giao quận Đống Đa, huyện Chương Mỹ chủ động xây dựng dự thảo đề án xây dựng trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội, bố trí cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực…, gửi các sở, ngành liên quan tham gia góp ý và hoàn thiện đề án gửi Sở LĐTB&XH báo cáo Bộ trước khi trình thành phố phê duyệt. Sở Nội vụ hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập trung tâm, chức năng nhiệm vụ quyền hạn và công tác cán bộ.