Xây dựng điểm tập kết rác tại các xã

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu từ nay đến 1/9/2010, các huyện, các xã thuộc khu vực nông thôn phải đồng loạt tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên toàn địa bàn của địa phương mình;

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu từ nay đến 1/9/2010, các huyện, các xã thuộc khu vực nông thôn phải đồng loạt tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên toàn địa bàn của địa phương mình; Đảm bảo không còn tình trạng rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi trên các trục đường giao thông, các tuyến đê, kênh mương nội đồng và các khu đất công để trống, góp phần làm cho nông thôn Thủ đô thêm xanh, sạch đẹp để đón Đại lễ kỷ niệm 1000 năm.

UBND TP cho biết, sẽ đầu tư cho các huyện 100 % kinh phí xây dựng 1 - 2 điểm xử lý rác tập trung; đồng thời, hỗ trợ mỗi xã xây dựng một số điểm tập kết rác tập trung của xã, mức hỗ trợ 200 triệu đồng/xã; hỗ trợ 100% kinh phí mua sắm phương tiện thu gom, vận chuyển rác của các huyện, các xã.


Theo đó, UBND các huyện xây dựng 1 -2 điểm xử lý rác thải tập trung của; đồng thời, chỉ đạo các xã xây dựng một số điểm tập kết rác của các thôn. Quy mô điểm xử lý rác tập trung của huyện và điểm tập kết rác tập trung của xã tùy theo số hộ và khối lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày phải thu gom xử lý mà bố trí cho phù hợp; Ngoài ra, tại mỗi thôn, thành lập một tổ thu gom vận chuyển rác thải đến điểm tập kết rác tập trung của xã; thành lập các HTX, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia làm công tác vệ sinh môi trường… Vị trí khu xử lý rác thải tập trung của huyện phải phù hợp với quy hoạch, đảm bảo xa khu dân cư, trường học, bệnh viện, xa nguồn nước… để đảm bảo vệ sinh môi trường; quy trình xử lý phải tuân thủ theo hướng dẫn của Sở TN&MT. Chủ tịch UBND các huyện sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu còn để tình trạng tùy tiện vứt rác thải sinh hoạt ra nơi công cộng.