DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xây dựng đường từ đê Ngọc Thụy đến khu ĐTM Thượng Thanh

05-03-2014 15:17
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho phép UBND TP. Hà Nội được ủy quyền cho cơ quan trực thuộc của mình ký kết Hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới (ĐTM) Thượng Thanh, TP Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Hà Nội thực hiện rà soát lại khả năng và điều kiện thực hiện để bảo đảm khả thi, chịu trách nhiệm toàn diện về các nghĩa vụ đã cam kết tại Hợp đồng BT theo quy định hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý để UBND TP Hà Nội cho phép nhà đầu tư được triển khai dự án khác (là dự án do Nhà đầu tư thực hiện để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho Nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT), đồng thời với Dự án BT UBND TP Hà Nội chịu trách nhiệm giám sát tiến độ và việc tuân thủ các quy định hiện hành trong quá trình thực hiện Dự án BT.
Tuyến đường có điểm đầu là đê Ngọc Thuỵ, điểm cuối là khu đô thị Thượng Thanh, Long Biên.
Tuyến đường có điểm đầu là đê Ngọc Thuỵ, điểm cuối là khu đô thị Thượng Thanh, Long Biên.
Tuyến đường này dài khoảng 3,8km, đi qua địa phận các phường Ngọc Thụy, Đức Giang và Thượng Thanh, quận Long Biên. Điểm đầu tuyến giao với đường trên đê Tả Hồng, đoạn qua phường Ngọc Thụy; điểm cuối tuyến giao với tuyến đường khu vực rộng 30m trong khu đô thị mới Thượng Thanh (nút xoay, đảo tròn trung tâm).

Quy mô mặt cắt ngang của tuyến đường được chia làm 3 đoạn, trong đó, đoạn từ điểm giao với đê Ngọc Thụy đến điểm giao với tuyến đường 5 kéo dài có chiều rộng mặt cắt ngang 40m.

 Đoạn từ điểm giao với tuyến đường 5 kéo dài đến điểm giao với tuyến đường quy hoạch trong khu đô thị mới Thượng Thanh có chiều rộng mặt cắt ngang điển hình rộng 38m

Đoạn từ tuyến đường quy hoạch B=40m đến điểm giao với nút xoay đảo tròn trong khu đô thị mới Thượng Thanh có chiều rộng mặt cắt ngang điển hình rộng 30m.
TAG: