Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ cơ quan Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội đặt mục tiêu khai thác, phát huy có hiệu quả mọi tiềm lực, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước.

Trong 2 ngày 2 – 3/6, Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, Đại hội Đảng bộ  cơ quan Sở KH&CN Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần tiếp tục nâng cao vai trò quan trọng của KH&CN và đổi mới sáng tạo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN Hà Nội, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng tiếp tục được củng cố. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên, quần chúng ngày càng nâng cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đạt kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và các chi bộ từng bước đổi mới theo hướng chủ động, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đoàn thể được đổi mới, thể hiện sự xung kích trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng bộ ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Nhìn từ thực tiễn cho thấy, hoạt động KH&CN đã có những đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực an ninh, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Thủ đô, ngày càng khẳng định vai trò là đòn bẩy, là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của TP. Trong đó, Sở đã chú trọng đề xuất về các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ DN KH&CN, DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành cơ sở ươm công nghệ, DN KH&CN trong một số lĩnh vực trọng điểm; hỗ trợ DN phát triển tài sản sở hữu trí tuệ; phổ biến, áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm…

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có nhiều đổi mới, hiệu quả hơn, theo hướng xã hội hóa và gắn kết với sản xuất, kinh doanh. Từ năm 2015 đến nay đã triển khai được 346 nhiệm vụ KH&CN, trong đó trên 85% nhiệm vụ sau khi nghiệm thu được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội. Nhiều giải pháp hỗ trợ DN, DN khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc triển khai các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm có giá trị thực tiễn và khả năng thương mại hóa cao, hỗ trợ các DN phát triển ý tưởng, hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm mới làm cơ sở thành lập các DN KH&CN. Phong trào khởi nghiệp sáng tạo bước đầu đã lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Đại hội xác định, mục tiêu của nhiệm kỳ tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Sở. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, dân chủ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan đề ra.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN Hà Nội đề ra 8 chỉ tiêu cơ bản; trong đó, phấn đấu tiếp tục là 1 trong 2 địa phương dẫn đầu cả nước về ươm tạo và phát triển DN KH&CN; phấn đấu đến năm 2025, Hà Nội có tối thiểu 200 DN KH&CN được chứng nhận, trong số đó có tối thiểu 10 DN có sản phẩm công nghiệp chủ lực. Cùng đó, phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 30% và đến năm 2030, có ít nhất 50% số DN trên địa bàn TP đưa công cụ sở hữu trí tuệ vào chiến lược sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo việc khai thác, phát huy có hiệu quả mọi tiềm lực, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm KH&CN của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực. Phát triển mạnh KH&CN và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội 

Bên cạnh đó, triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo sự phân công của TP. Xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN của TP Hà Nội đến năm 2030; triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Quyết định... của TP và Bộ KH&CN.

Ngoài ra, tiếp tục đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động KH&CN, tạo cơ chế, môi trường thông thoáng, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động KH&CN gắn với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xu hướng phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực, từng sản phẩm. Cùng với đó, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo; lựa chọn các đối tác đến từ các quốc gia phát triển có nền KH&CN tiên tiến; nghiên cứu, tiếp cận, ứng dụng các tiêu chuẩn của thế giới vào Việt Nam, Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan TP ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá XII. Đặc biệt, Đảng bộ Sở cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 10 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ cơ quan Sở KH&CN Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.