Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2014

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phạm Mạnh Hùng đã ký công văn hướng dẫn gửi các Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng kế hoạch phát triển GD – ĐT năm 2014.

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2014 - Ảnh 1
 
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
 
Theo đó, Bộ GD-ĐT hướng dẫn chi tiết việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 (năm học 2012-2013) và ước thực hiện kế hoạch 2013 (năm học 2013-2014) như: Thực trạng phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh, thành phố. Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá thực trạng, nhận định ngắn gọn về các nội dung gồm: Thành tựu, kết quả nổi bật, khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải, nguyên nhân của thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, Bộ cũng có hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2014 (năm học 2014 - 2015); Nội dung kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2014 như: Mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, Kế hoạch đào tạo, Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học, Kế hoạch tài chính

Các sở giáo dục và đào tạo lập báo cáo đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/6/2013.

Nội dung chi tiết CÔNG VĂN