Xây dựng nền kinh tế thị trường cần khuyến khích sáng tạo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/12, Bộ KH&ĐT phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư đã tổ chức hội thảo "Xây dựng thể chế kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam".

Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế thị trường tăng trưởng bền vững cần có thể chế chặt chẽ và tôn trọng pháp luật; không ngừng đổi mới sáng tạo thông qua những phát kiến mới trong ý tưởng; đẩy mạnh áp dụng các công nghệ sản xuất mới, thân thiện với môi trường và tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao… Quá trình xây dựng thể chế kinh tế cần đảm bảo quyền sở hữu và thúc đẩy cạnh tranh, khuyến khích đổi mới, duy trì các nỗ lực đẩy mạnh cải cách quy định và thủ tục hành chính để giảm chi phí trong kinh doanh.