Xây dựng nông thôn mới để chăm lo tốt hơn đời sống người dân

Việt An
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 15/8, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Vai trò của MTTQ Việt Nam trong vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới - thực trạng và giải pháp”.

 Toàn cảnh buổi tọa đàm
Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự và chủ trì hội nghị.
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 26), MTTQ Việt Nam xác định đây là trách nhiệm và vào cuộc tinh thần triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới chính là chăm lo tốt hơn cho đời sống của người dân nhất là khu vực nông thôn.

Trong đó, tập trung để làm rõ nhận thức: Xây dựng nông thôn mới không chỉ là Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình, mà là người dân là chủ thể, là trách nhiệm của mỗi người, của các ngành, các cấp; nông thôn mới mang lại cuộc sống, diện mạo tốt hơn cho chính mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Tại buổi tọa đàm, 9 ý kiến đại diện các bộ, ngành, nhà khoa học, chuyên gia; cấp ủy, chính quyền, MTTQ các địa phương, chức sắc tôn giáo, người có uy tín của cộng đồng đã tâp trung trao đổi các nội dung như: Ý nghĩa, hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới; những giải pháp của mặt trận và của các cấp chính quyền địa phương trong tham gia xây dựng nông thôn mới; giải pháp vận động quỹ “Vì người nghèo”; đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao các kinh nghiệm hay, thiết thực của các địa phương và cho rằng sau 10 năm, bộ mặt nông thôn Việt Nam đã có nhiều thay đổi, chuyển biến rõ nét. Kết quả xây dựng nông thôn mới của các địa phương thể hiện sự thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Đảng nhà nước, tinh thần tâm huyết, trách nhiệm của MTTQ với sự nghiệp nông nghiệp, nông thôn của đất nước.

Nhấn mạnh tính xuyên suốt của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, Trưởng ban Kinh tế T.Ư yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt hơn, đáp ứng và cải thiện tốt hơn cuộc sống của người dân trong tình hình mới. Trong đó, cần quan tâm đến giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, bởi đây chính là “chất keo dính” gắn kết cộng đồng dân cư.

Từ ý kiến của các đại biểu, Ban Chỉ đạo T.Ư tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ có thêm giải pháp để tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện việc giám sát triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian tới ngày càng hiệu quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần