DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

10-11-2015 10:14
Kinhtedothi - Bộ TN&MT đang xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia.
Theo đó, diện tích đất trồng lúa sẽ được điều chỉnh giảm mạnh trong khi tăng diện tích đất đô thị nhằm đảm bảo quá trình đô thị hóa.

Theo phương án điều chỉnh, đến năm 2020, diện tích nhóm đất nông nghiệp là 27.038 ngàn héc ta, tăng 306,3 ngàn héc ta so với Nghị quyết Quốc hội duyệt. Tuy nhiên, diện tích đất trồng lúa lại được điều chỉnh giảm 52,04 ngàn héc ta, còn 3.760,39 ngàn héc ta. Trong 3.760,39 ngàn héc ta đất trồng lúa được giữ lại, có khoảng 400.000 héc ta được quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng khi cần thiết vẫn có thể quay lại trồng lúa, nhằm mục tiêu vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa duy trì quỹ đất trồng lúa. Diện tích đất khu công nghiệp và đất đô thị đều được điều chỉnh tăng. Cụ thể, đến năm 2020, điện tích đất khu công nghiệp là 200,01 ngàn héc ta, tăng thêm 96,69 ngàn héc ta so với năm 2015. Đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa dự kiến là 38 - 40%, với khoảng 38 - 40 triệu dân đô thị. Đến năm 2020, diện tích đất đô thị phải đạt 1.941,74 ngàn héc ta, tăng 424,59 ngàn héc ta so với năm 2010 và tăng 299,32 ngàn héc ta so với năm 2015. Riêng đất ở tại đô thị phải đạt 199,13 ngàn héc ta, chiếm 10,25% đất đô thị (bình quân có 50m2²/người).

Hiện, dự thảo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2020 đang được Bộ TN&MT lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Quốc hội phê duyệt.
TAG: