Xây dựng quận Bắc Từ Liêm thành đô thị hiện đại, kiểu mẫu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (23/7), Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã chính thức khai mạc Đại hội lần thứ nhất với chủ đề “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng; đoàn kết - đổi mới, quyết tâm xây dựng quận Bắc Từ Liêm trở thành đô thị giàu đẹp - văn minh”.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả bước đầu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Bắc Từ Liêm.
Xây dựng quận Bắc Từ Liêm thành đô thị hiện đại, kiểu mẫu - Ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Trong thời gian ngắn sau khi thành lập, quận đã nhanh chóng đổi mới tư duy và phương pháp, quản lý theo mô hình đô thị; kiện toàn bộ máy từ Đảng, chính quyền, MTTQ đến các tổ chức chính trị - xã hội; bầu bổ sung đại biểu Hội đồng Nhân dân để củng cố bộ máy chính quyền mới từ quận đến phường, đảm bảo hoạt động thông suốt ngay từ khi ra mắt, tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong toàn quận. Những kết quả ban đầu đã đạt được có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề, động lực thúc đẩy cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm trong những năm tới. 

Đồng tình, đánh giá cao việc xác định mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ với 10 nhiệm vụ, 2 khâu đột phá và 10 nhóm giải pháp cơ bản, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ quận cần tập trung. Đó là lãnh đạo phát triển toàn diện, lĩnh vực phát triển kinh tế, đặc biệt chú ý nâng cao chất lượng cơ cấu kinh tế, theo hướng đô thị sinh thái - bền vững, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Cùng với phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, sản xuất hàng hóa, quận cần thực hiện tốt khâu đột phá về xây dựng hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác cán bộ và xây dựng chính quyền điện tử, làm đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận nhiệm kỳ tới. 

Để hoàn thành nhiệm vụ này, đồng chí lưu ý quận cần phải đổi mới tư duy, cách làm mới nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế để huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng và phát triển đô thị nhanh, bền vững. Đồng thời, vận dụng linh hoạt các chủ trương, cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, tổ chức và thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

 
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, với đặc thù của một quận mới, đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, Đảng bộ quận cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quy hoạch, xác định quy hoạch phải đi trước một bước; chủ động, tích cực đẩy nhanh việc hoàn thiện các quy hoạch chi tiết, nhất là quy hoạch các phường; đảm bảo vừa xây dựng hạ tầng kỹ thuật, vừa chăm lo hạ tầng xã hội, đi đôi với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chú trọng giải quyết những vấn đề về môi trường xã hội. Muốn vậy, cả hệ thống chính trị cần phải quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phân công rõ người, rõ việc, phát huy tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đồng thời, coi trọng công tác tuyên truyền, vận động để các tổ chức, Nhân dân đồng tình ủng hộ, làm cho quận Bắc Từ Liêm trở thành một đô thị hiện đại phía tây TP tiêu biểu về nếp sống văn minh đô thị, kiến trúc hiện đại. 

Bên cạnh các nhiệm vụ về đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng nhấn mạnh yêu cầu Đảng bộ phải củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh từ chi bộ. Trong đó, coi trọng chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, nhất là chất lượng sinh hoạt của các chi, đảng bộ doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ và phương pháp công tác tốt, trách nhiệm với công việc và Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh.