Xây dựng Quỹ bình ổn giá điện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành cơ chế điều hành Quỹ bình ổn giá điện.

Trước đó, Bộ Công Thương có đề xuất về điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản. Giá bán điện sẽ được tính toán, kiểm tra hằng tháng trên cơ sở biến động của các thông số đầu vào về tỷ giá, nhiên liệu và cơ cấu sản lượng điện phát sinh. Trước ngày 20 hàng tháng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán thành phần chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động các thông số đầu vào cơ bản và được phép trích từ quỹ bình ổn giá điện để bình ổn giá. Trường hợp đã trích quỹ mà giá bán điện bình quân vẫn tăng trên 5%, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán tương ứng.