DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xây dựng thêm 10 cơ sở giết mổ tập trung

11-05-2016 08:52
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai “Quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020”.
Theo đó, giai đoạn 1 (2016 - 2018), nâng tỷ lệ sản phẩm sau giết mổ của các cơ sở giết mổ công nghiệp, bán công nghiệp, thủ công trên địa bàn TP đảm bảo vệ sinh thú y, ATTP, VSMT đạt 60%. Đồng thời giảm 60% số điểm, hộ giết mổ nhỏ lẻ hiện tại vào năm 2018. Giai đoạn 2 (2019 - 2020), phấn đấu đến năm 2020, sản phẩm gia súc, gia cầm sau giết mổ của các cơ sở giết mổ công nghiệp, bán công nghiệp, thủ công đảm bảo vệ sinh thú y, ATTP, VSMT đạt 80% và giảm 80% số điểm, hộ giết mổ nhỏ lẻ hiện tại vào năm 2020. Đặc biệt, từ nay đến năm 2020, TP sẽ xây dựng thêm 10 cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp, bán công nghiệp.
TAG: