Xem xét và thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hôm nay (4/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiến hành họp phiên thứ 8, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 4 - 5/5.

Theo chương trình, phiên họp thông qua 2 Nghị quyết: Nghị quyết về phân bổ ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng. Đồng thời cho ý kiến về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2011; việc phân bổ 5.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho công trình thủy lợi và bổ sung 5 dự án thành phần thuộc tuyến đường ven biển Ninh Thuận vào danh mục các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về việc lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ QH khóa XIII; việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 và Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH. Tại phiên họp này, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.