Xếp hạng 4 di tích quốc gia

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 4 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại tỉnh Đồng Nai, Quảng Nam, Đà Nẵng và Hải Dương.

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Căn cứ Sở chỉ huy Đặc khu quân sự rừng Sác và Đoàn 10 Đặc công rừng Sác xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam và di tích lịch sử Căn cứ Huyện ủy Hòa Vang xã Hòa Phương và xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, danh lam thắng cảnh Đảo Cò xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cũng được xếp hạng di tích quốc đợt này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.