Xếp hạng một số di tích trên địa bàn thành phố

D. Tiêu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4897/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật chùa Hưng Long tại xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành các Quyết định: số 4898/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật đình Ba Lăng tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Quyết định số 4900/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật chùa Ngọc Kiệu (Kim Cốc tự) tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
Quyết định số 4901/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình An Khoái tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
Quyết định số 4902/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Cao Xá tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Quyết định số 4903/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Chi Quan tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Quyết định số 4904/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Giang Đường tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
Quyết định số 4905/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Trung Vực Ngoài tại xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Quyết định số 4907/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Hạ Lạt Dương tại xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
Theo đó, UBND Thành phố nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất ở di tích phải được phép của UBND TP Hà Nội.
Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện, xã tại các di tích trên có trách nhiệm quản lý di tích đúng quy định pháp luật và Thành phố.