Xử lý chưa tương xứng với “tội danh”

Chia sẻ

KTĐT - Báo cáo trước Quốc hội ngày 22/10 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhận định: Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) mặc dù đạt được một số kết quả tích cực, nhưng chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra.

Xử lý chưa tương xứng với “tội danh” - Ảnh 1
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trình bày báo cáo về công tác phòng chống nhũng.Ảnh: TTXVN
 
Số vụ tham nhũng tiếp tục tăng

Theo ông Huỳnh Phong Tranh, qua thanh tra, các cơ quan Thanh tra Nhà nước đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 7.948 tỷ đồng và 2.610ha đất (đã thu hồi được 2.334 tỷ đồng); kiến nghị xử lý, kỷ luật hành chính đối với 520 tập thể, 899 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 25 vụ, 41 người. Đặc biệt, việc phát hiện, truy tố tội phạm tham nhũng năm 2012 đều tăng hơn so với cùng kỳ năm trước…

Từ đầu năm đến nay, 44 trường hợp người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Tuy nhiên, tham nhũng vẫn diễn biến nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội. Đây tiếp tục là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trong số những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, vẫn còn tình trạng vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
 
Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, sai phạm chưa nghiêm, không tương xứng với số vụ việc tham nhũng được phát hiện. Việc xử lý các vụ án tham nhũng thường kéo dài; tội phạm tham nhũng được cho hưởng án treo tuy đã giảm so với năm 2011, nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ cao; việc thu hồi và bồi thường tài sản bị tham nhũng, thiệt hại do tham nhũng gây ra còn hạn chế…

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện nhận định: Một trong những nguyên nhân quan trọng của tệ nạn tham nhũng hiện nay là tình trạng suy thoái phẩm chất đạo đức của không ít cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, trong đó một số cán bộ là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bên cạnh đó, bệnh quan liêu, thành tích, hình thức vẫn còn nặng nề, nên không ít người đứng đầu vẫn còn có biểu hiện ngại đấu tranh với hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý… Hơn nữa, báo cáo chưa nêu rõ được các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị đã làm tốt hoặc chưa làm tốt công tác PCTN.

Để tạo được lòng tin của nhân dân vào công cuộc đấu tranh PCTN, trong năm 2013, Chính phủ khẳng định: Sẽ chú trọng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Nghị định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng và các quy định về một số biện pháp phòng ngừa khác để nâng hiệu quả phòng ngừa tham nhũng; xóa bỏ tình trạng "xin, cho", trong đó chú trọng các lĩnh vực về đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, tín dụng - ngân hàng, quản lý tài chính...


Viện Kiểm sát các cấp đã truy tố 244 vụ, 601 bị can về tham nhũng (tăng 50 vụ, 192 bị can so với cùng kỳ 2011). Tòa án các cấp đã xét xử sơ thẩm 167 vụ, 338 bị cáo về các tội danh tham nhũng, trong đó tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm 44,1%; số bị cáo được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ chiếm 34,2% (năm 2011 tỷ lệ này là 39,2%).